Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Huszár ruha

Hargita Megye támogatásával a Kalibáskő Erdei Iskola új ruhával gazdagodott, egy 11. huszárezredbeli legénységi ruhával.

 Az erdei iskolában alkalmazott élménypedagógiai módszer, ami nagyszerűen bevált az iskolai tananyag kiegészítéseként, látványosságával és kézzelfoghatóságával olyan élményt nyújt a tanulásban és rögzítésben, ami egyrészt felejthetetlen, másrészt meghatározó az irodalom és történelem megszerettetésében, jobban felkelti a fiatalok figyelmét és érdeklődését, további tanulásra, kutatásra serkenti őket és mélyíti a hovatartozás gyökereit.

Az 1848-49-es szabadságharc körülményeit és eseményeit ismertető „játék” a huszár ruhával élethűbbé és felejthetetlenebbé válik, olyan történelmi-kulturális időutazásban részesíti a gyerekeket, aminek eredményeként a közösség összeszedettebb, együttműködőbb, gördülékenyebb és kiegyensúlyozottabb lesz.

(2018-08-20)

Célok

A tangazdaság és az erdei iskola céljai:

 

olyan tájékoztatási anyaggal ellátni és forrásanyagok kutatására ösztönzi a célcsoport diákjait, amelyek pozitív hatással vannak életükre, elősegítik a közösségi beilleszkedést, felkészítik az önálló gondolkodásra, egy felelős életvitelre, segítik helytállásukat a munka világában, hozzájárulnak a szülőföld iránti szeretet kialakuláshoz

 

olyan készségek kialakulását, megalapozását és fejlesztését segíteni a célcsoportban, amelyek egy lelkileg-fizikailag egészséges ember életében nélkülözhetetlenek, mint az önfenntartás, a kötelességtudat, a mértéktartás, a munka megbecsülése, az együttérzés, segítőkészség, a türelem, a tisztesség és tisztelet, megértés, önfegyelem

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek erősítik a kreatív, kritikai gondolkodást, az elemzőképességet, a vitakultúrát, a történelemben való tisztánlátást, a gyökerek megismerését és elfogadását, hozzájárulnak az énképük és önismeretük megalapozásához, gazdagításához, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakulásához

 

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a harmonikus családi minták közvetítésére, a családi közösség megbecsülésére biztatnak, segítséget nyújtanak a családi életre való felkészülésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a tiszta és egészséges testi-lelki életre ösztönöznek és segítenek, hogy kialakuljon a célcsoportban az igény az egészséges életvitel iránt,

 

 olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek figyelmeztetnek a természeti erőforrások tudatos, takarékos, felelősségteljes, megújulási képességük határán belüli használatára, segítenek, hogy kialakuljon a tudatos környezetkímélő, értékvédő és a fenntarthatóság melletti elkötelezett magatartás.

Támogatóink