Kalibáskő gyerekvilág
Kalibáskő Gyerekvilág
Tangazdaság családi vállalkozás a Kalibáskő Erdei Iskola keretében

Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt

Pályázó: MELFA IMPEX Kft családi vállalkozás, Csíkszereda

Megítélt összeg: 4402480 HUF

A támogatással vásárolt eszközök:

  1. Mezőgazdasági eszközök: Traktor Kubota L4508D, 45LE, körkasza és kiskocka bálázó
  2. Infokommunikációs eszköz: hordozható számítógép-Dell Inspiron-5567

A fejlesztés célja:

  1. A tangazdaság vállalkozás fejlesztése, megszilárdítása, vonzóvá tétele (a munkatársak, régi és új ügyfelek, lehetséges ügyfelek számára), új termékek és munkahelyek létrehozása;
  2.  A célcsoport számára a szolgáltatásokkal megfelelő lehetőséget biztosítani az önfenntartás gyakorlására, megszeretésére.
  3. A megfelelő körülmények, helyszínek, eszközök, mesterek és szakemberek biztosítása a képzések lebonyolítására,
  4.  A fiatalok olyan készségeket, kompetenciákat sajátítsanak el, amelyek segítik felnőtté válásukat, szülőföldjükön a saját céljuknak és nemzetcsaládjuknak megfelelő életpályán való elindulását.

Futamidő: 2017

(2018-02-05)

Célok

A tangazdaság és az erdei iskola céljai:

 

olyan tájékoztatási anyaggal ellátni és forrásanyagok kutatására ösztönzi a célcsoport diákjait, amelyek pozitív hatással vannak életükre, elősegítik a közösségi beilleszkedést, felkészítik az önálló gondolkodásra, egy felelős életvitelre, segítik helytállásukat a munka világában, hozzájárulnak a szülőföld iránti szeretet kialakuláshoz

 

olyan készségek kialakulását, megalapozását és fejlesztését segíteni a célcsoportban, amelyek egy lelkileg-fizikailag egészséges ember életében nélkülözhetetlenek, mint az önfenntartás, a kötelességtudat, a mértéktartás, a munka megbecsülése, az együttérzés, segítőkészség, a türelem, a tisztesség és tisztelet, megértés, önfegyelem

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek erősítik a kreatív, kritikai gondolkodást, az elemzőképességet, a vitakultúrát, a történelemben való tisztánlátást, a gyökerek megismerését és elfogadását, hozzájárulnak az énképük és önismeretük megalapozásához, gazdagításához, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakulásához

 

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a harmonikus családi minták közvetítésére, a családi közösség megbecsülésére biztatnak, segítséget nyújtanak a családi életre való felkészülésben, a felelős párkapcsolatok kialakításában

 

olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek a tiszta és egészséges testi-lelki életre ösztönöznek és segítenek, hogy kialakuljon a célcsoportban az igény az egészséges életvitel iránt,

 

 olyan közösségfejlesztő tevékenységek szervezése, amelyek figyelmeztetnek a természeti erőforrások tudatos, takarékos, felelősségteljes, megújulási képességük határán belüli használatára, segítenek, hogy kialakuljon a tudatos környezetkímélő, értékvédő és a fenntarthatóság melletti elkötelezett magatartás.

Támogatóink